portret prof. Witolda Młynarczyka portret Barbary Kubiak portret Andrzeja Grzelachowskiego portret Grażyny Wojciechowskiej portret dr. Wojciecha Burchardta portret Jolanty Patalas portret prof. Zbigniewa Kwiasa portret Sławay Kwaśniewskiej portret Tomasza Sadowskiego portret Wiesława Grzelachowskiej
  • portret prof. Witolda Młynarczyka
  • portret Barbary Kubiak
  • portret Andrzeja Grzelachowskiego
  • portret Grażyny Wojciechowskiej
  • portret dr. Wojciecha Burchardta
  • portret Jolanty Patalas
  • portret prof. Zbigniewa Kwiasa
  • portret Sławay Kwaśniewskiej
  • portret Tomasza Sadowskiego
  • portret Wiesława Grzelachowskiej