Ważniejsze ekspozycje miały miejsce m.in.:
- w Warszawie
• siedziba Trybunału Konstytucyjnego 2001
• Fort Piontek 2002
• Muzeum Karykatury 2004
- w Zakopanem
• Muzeum TPN 1995
• Muzeum Tatrzańskie 1996
• Galeria Władysława Hasiora 2005
- w Łodzi
• Muzeum Kinematografii 2004
- w Krakowie
• siedziba COTG 1995
- w Koninie

• Galeria Giotto 2005
- w Biskupinie
• Muzeum Archeologiczne 2004
- w Podstolicach
• dworek pp. A.A.Kareńskich 2005
- w Poznaniu
• Teatr Muzyczny 1994
• Galeria FS 1995
• Teatr Nowy 1996
• Galeria „Pod Lipami” 1997
• Urząd Wojewódzki 2004
• Galeria BWA Arsenał 2005
• Muzeum Archeologiczne 2007
• Teatr Wielki 2011
• Muzeum Archidiecezjalne 2012
• Stary Browar – Słodownia 2012

• restauracja „Kresowa” – stała galeria na suficie!